Proškoly.cz na Festivalu dobrých pedagogických zkušeností

1.2.2020

31. ledna 2020 se konal na ZŠ Lesní v Liberci 2. ročník Festivalu dobrých pedagogických zkušeností s podtitulem „Aby nás škola bavila“, který navštívilo přes 300 učitelů, výchovných poradců, asistentů pedagoga a dalších pedagogických pracovníků ze základních škol našeho kraje. Program byl rozdělen do tří bloků, v nichž mohli účastníci navštívit přes 40 dílen a workshopů.

Za portál Proškoly.cz jsme nabídli 3 workshopy, které představili návštěvníkům naše tři nejvíce využívané oblasti testů a pracovních listů:

  • Fake news – novinka 2019
  • Specifické poruchy učení – novinka 2018
  • Sociometrická šetření (Klima třídy, Klima školy) – naše stálice

Zájem o ně byl nad očekávání veliký, přes 25 přihlášených účastníků v jedné naší dílně. A to nebyl počet konečný! Vždy se objevil někdo navíc. Sami si všichni účastníci mohli vyzkoušet jednotlivé testy a domů si odnesli propagační materiály, ukázky pracovních listů či metodik.