Nová sekce portálu Proškoly.cz pomáhá žákům pochopit politická a veřejnoprávní témata

4.3.2020

Dnes jsme na portále Proškoly.cz úspěšně spustili novinku Fake news – Politické minimum, která rozšiřuje nabídku testů a pracovních listů v unikátním projektu Fake news.

Jednotlivá témata jsou zpracována tak, aby zábavnou formou vedla žáky 8. a 9. ročníků základních škol a studenty škol středních k zamyšlení nad obsahem mediálních sdělení s politickou tématikou, ověřování informací v nich a posuzování jejich pravdivosti.

Tato samostatná oblast našeho nového, úspěšného projektu je průřezem politickými událostmi počínaje vznikem naší republiky v roce 1918 až po současnost.