Správa informací ve službě Moje firma na Googlu

Účinné od 1. ledna 2020

Ve společnosti DATABOX, s. r. o. pracujeme na tom, abychom našim zákazníkům vždy poskytli relevantní a ucelené informace o správě jejich dat. Tento dokument shrnuje základní informace a popisuje naše postupy při správě dat ve službě Moje firma na Googlu. V případě potřeby Vám poskytneme další relevantní informace na základě Vámi podané konkrétní žádosti.

Souhlas

Abychom mohli spravovat Váš profil ve službě Moje firma na Googlu, potřebujeme k tomu Váš souhlas. Souhlas se správou firemního profilu ve službě Moje firma na Googlu nám udělíte zaplacením faktury. Podrobnosti daného souhlasu můžete upravit po zaplacení faktury na stránce k tomu určené. Odkaz na tuto stránku Vám zašleme e-mailem po obdržení platby od Vás.

Nabídka služeb

Námi poskytovaná služba správy firemního profilu se může skládat až ze 4 komponent, mezi které patří:

 • založení firemního profilu, případně převedení jeho vlastnictví,
 • jednorázové nastavení všech vhodných informací ve firemním profilu,
 • aktualizace firemního profilu po dobu sjednaného období,
 • ochrana firemního profilu po dobu sjednaného období.

Rozsah poskytování služby vždy záleží na konkrétním ujednání. Kdykoliv můžete požádat o zahrnutí dalších komponent do využívané služby.

Popis služeb

Osvojení firemního profilu

Mohou nastat 3 situace:

 • profil již máte založený a jste jeho vlastníkem - požádáme Vás o přidělení funkce správce pro naši společnost a dále se o Váš profil postaráme,
 • profil zatím žádný neexistuje - profil pro Vás založíme, převedeme na Vás práva vlastníka profilu, pro naši společnost zachováme práva správce a dále se budeme o Váš profil starat,
 • profil je již založený, ale vlastní ho někdo jiný - získáme pro Vás zpět správu profilu, převedeme na Vás práva vlastníka profilu, pro naši společnost zachováme práva správce a dále se budeme o Váš profil starat.

Na základě žádosti Subjektu, nebo v případě, že Subjekt nevlastní účet u společnosti Google LLC, můžeme zůstat v pozici vlastníka firemního profilu ve službě Moje firma na Googlu.

V souladu s podmínkami služby Moje firma na Googlu jsme povinni vyhovět žádostem o vlastnictví do 7 dnů od přijetí žádosti o vlastnictví. Zároveň jsme na Vaši žádost povinni do 7 pracovních dnů ukončit přidružení našeho účtu k Vašim službám v Mojí firmě na Googlu. Tím nad účtem opět získáte výhradní kontrolu a my se již k jeho správě nedostaneme.

Zadání podrobných informací o firmě

Nejprve zkontrolujeme počáteční stav vyplnění Vašeho profilu a doplníme vše potřebné. Informace získáme z Vašich webových stránek, případně konzultací s Vámi (telefonickou nebo e-mailovou). Výsledkem bude kompletní firemní profil, který obsahuje veškeré informace o Vaší firmě, jako např. správný název, adresu, obslužnou oblast, telefonní číslo, odkaz na webové stránky, otevírací dobu, obor činnosti, popis firmy, nabízené produkty nebo fotografie. Zároveň zkontrolujeme, případně nastavíme zobrazování Vaší firmy v Mapách na Googlu.

Tímto se zavazujeme, že budeme upravovat a aktualizovat pouze údaje o firmě, ke kterým budeme mít přístup (na Vašich webových stránkách, Vámi předané údaje, údaje z dalších veřejných zdrojů). Jinak řečeno, ty údaje, které neznáme, nejsme schopni zadat. V případě potřeby je tedy na Vaší odpovědnosti nám údaje dodat.

Aktualizace firemního profilu

Pravidelně, každé 2 měsíce ověříme, že se údaje na Vašem profilu ve službě Moje firma na Googlu shodují s informacemi uvedenými na Vašich webových stránkách.

Úprava a doplnění firemního profilu

Kdykoliv na Vaši žádost upravíme nebo doplníme informace na Váš firemní profil. Například můžeme zveřejnit Vaši aktuální nabídku, vytvářet oznámení pro zákazníky nebo přidat zvláštní otevírací dobu pro svátky.

Fotky a videa

Na základě Vaší žádosti zveřejníme vhodné fotografie a videa na Váš firemní profil. Pokud budete mít zájem, z Vašich fotografií pro Vás vytvoříme krátké video, které umístíme na Váš firemní profil.

Zasílání Vašich žádostí

Veškeré žádosti můžete zasílat pomocí e-mailu společnosti DATABOX (google@databox.cz) nebo se můžete přímo spojit s naší operátorkou na čísle 12 612. Vaše žádosti budou vyřízeny bezodkladně, nejpozději následující pracovní den po jejím obdržení. Obratem Vás budeme informovat, abyste si mohli zkontrolovat, že je vše zadáno podle Vašich představ. Upozorňujeme, že ze strany společnosti Google může dojít ke zpoždění zveřejnění požadovaných informací (to znamená, že se ve výsledcích vyhledávání a v mapách mohou objevit později, než hned druhý pracovní den).

Poplatky za správu firemního profilu

Moje firma na Googlu je bezplatná služba. Profil firmy si může založit téměř každý, případně, pokud je již založený, může požádat o jeho vlastnictví. Správa tohoto místa však zabírá čas potřebný k jiným činnostem a, vzhledem k rozsáhlým podmínkám této služby, není ani úplně jednoduchá. V dnešní době je navíc Google hlavním vyhledávacím nástrojem a je důležité ve výsledcích vyhledávání působit jako důvěrný profesionál s jednoduchou dohledatelností všech potřebných informací pro Vaše zákazníky. Proto pro Vás správu informací ve službě Moje firma na Googlu rádi zorganizujeme.

Cena našich služeb je určena aktuální cenovou nabídkou, kterou Vám rádi sdělíme, pokud o ni zažádáte na e-mail google@databox.cz, případně se můžete spojit s naší operátorkou na čísle 12 612. Cena je určena v závislosti na sjednaném rozsahu a období poskytování služby.

Očekávané výsledky spolupráce

Google je nejpoužívanější vyhledávač, proto je pro úspěch důležité udržovat informace, které o Vaší firmě zobrazuje, kompletní a aktuální. Údaje zadané na profilu firmy se zobrazují ve vyhledávání a mapách Google, ale také například v některých navigacích a aplikacích třetích stran. Ověřené a aktuální informace o firmě mohou zákazníkům pomoci ji najít a leccos jim prozradit o její historii nebo aktuálních nabídkách.

S naší službou správy firemního profilu například:

 • získáte kompletní a aktuální informace o firmě zobrazované ve vyhledávání a mapách Google - společnost Google sama uvádí, že firmy, které mají své údaje ověřené ve službě Moje firma na Googlu, mají dvakrát větší šanci, že je uživatelé budou pokládat za seriózní; navíc zvýšíte dohledatelnost Vaší firmy - čím více a kvalitních informací profil obsahuje, tím je pravděpodobnější jeho zobrazení ve vyhledávání,
 • vyhnete se nesprávnému uvádění informací na firemním profilu - společnost Google přesně stanovuje pravidla, jaké informace a kde mohou být ve firemním profilu uvedeny; tato pravidla nemusíte studovat, o správnost vyplnění se postaráme my,
 • zajistíte doplňování nových fotografií a videí - firmy, které do svého profilu přidávají fotky, získávají ve srovnání s těmi, které to nedělají, o 42 % více kliknutí na trasu v mapách Google a o 35 % více prokliků na web, jak uvádí společnost Google,
 • upozorníte na probíhající akce, slevy apod. - oslovíte tím zákazníky přímo a upozorníte je na zajímavosti ještě před tím, než navštíví přímo Vaše webové stránky,
 • snadněji zareagujete na recenze Vašich zákazníků - mnoho potenciálních zákazníků se rozhoduje na základě poznatků a názorů ostatních, proto byste měli na recenze reagovat a prokázat tím, že jste solidní firma, které záleží na názoru a spokojenosti zákazníků,
 • uděláte si představu o své prezentaci - ze statistických informací zjistíte, jakým způsobem zákazníci Vaši firmu hledají a odkud přicházejí; tyto údaje pak můžete dále využít např. při tvorbě reklamních kampaní,
 • obdržíte aktuální informace - v případě nestandardního zásahu od neznámého uživatele z Internetu, pokusu o převzetí profilu nebo navrhovaných změn od společnosti Google Vás budeme neprodleně informovat; dále Vás budeme kontaktovat v případě, že se ve službě Moje firma na Googlu objeví nová funkce nebo jiná novinka, kterou byste mohli využít.

Informace od společnosti Google

V souladu s požadavky společnosti Google Vám poskytujeme veškeré požadované informace určené službou Moje firma na Googlu. Naše společnost je v takovém případě v postavení tzv. třetí strany - agentury spravující ve službě Moje firma na Googlu informace o firmách, které nevlastní. Jelikož je pro nás důležité, abyste věděli, co můžete od naší spolupráce očekávat, předkládáme Vám oficiální informace o spolupráci se třetími stranami v rámci služby Moje firma na Googlu. Dokument naleznete zde: https://support.google.com/business/answer/7163406

Základní údaje o službě Moje firma na Googlu poskytují následující dokumenty:

Další podrobné informace o službě Moje firma na Googlu jsou uvedeny zde: Moje firma na Googlu - Buďte na očích

Tento informační dokument je platný a účinný od 1. ledna 2020.